W dniach 5-6 listopada 2021r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Flexspecialisten Holding NV oraz pracowników Work Force z Polski oraz Rumunii. Flexspecialisten reprezentowane było przez Dyrektora – Tom Sijpestijn, managera ds. operacyjnych – Nancy Van Sleuwen oraz senior accoutmanagera – Renata Jillsen.

Warszawskie spotkania mają charakter cykliczny. Tegoroczne było jednak wyjątkowe, ponieważ odbyło się po długiej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19. Głównym celem było omówienie aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej w Holandii, możliwości rekrutacji w krajach europejskich  oraz dyskusje na temat bieżącej działalności firmy.

Otwarcie spotkania dokonane zostało przez Dyrektora Flexspecialisten, który przedstawił aktualne regulacje prawne w odniesieniu do pracowników tymczasowych w Holandii. Poruszony został temat planowanych zmian w roku 2022 oraz wskazanie kroków,  jakie należy w tym celu podjąć. Osoby, które niedawno dołączyły do grona pracowników Work Force, zostały szczegółowo zapoznane ze strukturą organizacyjną firmy oraz głównymi kierunkami rozwoju.

Druga część spotkania związana była z dyskusją przygotowaną przez pracowników Work Force w Polsce i Rumunii. Przedstawione zostały zasady rekrutacji pracowników tymczasowych w odniesieniu do możliwości zwiększenia nie tylko ilości rekrutowanych osób, ale również jakości dostarczanych pracowników.

Podczas spotkania wiele uwagi zostało poświęconej kwestii social media i ich znaczeniu we współczesnej organizacji.

Całość posiedzenia była ważną płaszczyzną wymiany poglądów i pozytywnie przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy Work Force i Flexspecialisten. Wytyczyła jasne kroki na kolejny rok. Celem Work Force będzie dążenie do jak najlepszej jakości dostarczanych pracowników. Zadaniem Flexspecialisten natomiast będzie podtrzymanie wysokiego poziomu obsługi.

Kolejna konferencja o podobnym charakterze zaplanowana została na kwiecień 2022roku.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu