Podatek w Holandii

Podatek od pracy w Holandii

Jeżeli podatnik pracuje cały rok w Holandii, a miejsce zamieszkania ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas stosownie do art. 3, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – tzw.: nieograniczony obowiązek podatkowy.

Natomiast jeżeli podatnik pracuje w Holandii czasowo, wówczas zgodnie art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy osiągają dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 19% tych dochodów, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, co oznacza, iż wyliczoną zaliczkę podatnik ma prawo pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie.

W terminie płatności zaliczki należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację według ustalonego wzoru, którym – w przypadku osób fizycznych osiągających przychody bez pośrednictwa płatnika ze stosunku pracy z zagranicy lub z emerytur i ren z zagranicy – jest PIT-53. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy obliczyć od kwoty dochodu po dokonaniu odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zwolnionej od podatku stanowiącej równowartość 30 diet. Stąd, czy i w jakiej wysokości podatnik będzie zobowiązany zapłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy będzie zależało od wysokości uzyskanego dochodu.

Kontakt

MM slash DD slash YYYY
Prawo jazdy
MM slash DD slash YYYY
Drop files here or
Accepted file types: pdf, docx, doc, Max. file size: 10 MB, Max. files: 3.