Dla wszystkich pracowników wyjeżdżających do Holandii istotne znaczenie ma miejsce zakwaterowania oraz warunki w nim panujące. Odpowiednie zakwaterowanie jest kluczowe, ponieważ przyczynia się do większego poziomu zadowolenia, zdrowia i jakości pracowników. Ważne jest także funkcjonowanie przejrzystego regulaminu zakwaterowania i sprawnego zarządzania lokacją.

Holenderscy ustawodawcy zadbali o to, aby każde zakwaterowanie dla pracowników tymczasowych miało należyty standard oraz umożliwiało dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień, tak aby móc w nim mieszkać i żyć przez okres zawartych umówi wykonywanej pracy. Wszystkie te zasady zostały spisane w dokumencie wydanym przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowanie Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF).

Firma wpisana do rejestru SNF musi spełniać określone normy w następujących dziedzinach:

  • przestrzeń mieszkalna i prywatność
  • zaplecze sanitarne
  • warunki BHP
  • wyposażenie 
  • ochrona przeciwpożarowa

Sowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych umożliwia uzyskanie certyfikatu SFN, w zakresie spełnienia norm dotyczących zakwaterowania pracowników zagranicznych.

Miejsca zamieszkania należące do firm zarejestrowanych w SNF podlegają corocznym kontrolom. W przypadku naruszenia norm, konieczne jest niezwłoczne usunięcie niedociągnięć, pod groźbą wykreślenia z rejestru.

Głównym celem wprowadzonych w Holandii rozwiązań, jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych w zakresie zakwaterowania – nie tylko firmom pośredniczącym, ale przede wszystkim pracownikom.

Koszty zakwaterowania w Holandii rosną z roku na rok, co wynika ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Warto podkreślić, iż wysokie koszty nie powodują aż tak dużego wzburzenia, w przypadku gdy za ceną podąża jakość. Czyste pomieszczenia, świeże materace, dostęp do sprzętu AGD oraz warunki sanitarne na wysokim poziomie pozwalają zadowolić pracowników zagranicznych oraz uniknąć szeregu negatywnych opinii w mediach społecznościowych, wpływających na wizerunek firmy na rynku.

Stając na wysokości zasania Work Force sp.zo.o. zapewnia wysoką jakość usług świadczonych w zakresie lokacji dla pracowników tymczasowych. Holenderskie miejsca zamieszkania dobierane są z dużą starannością i zarządzane przez grupę housemaistrów. Każda z nich posiada również ogólnodostępny regulamin, którego naruszenie pociąga za sobą konsekwencje, w postaci sankcji w nim wskazanych. Wszystko to po to, aby naszym pracownikom żyło i mieszkało się w jak najlepszych warunkach – czysto i spokojnie.

Za spełnianie norm mieszkaniowych w ramach SNT odpowiedzialny jest Factram B.V., znajdujący się w rejestrze Sowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W swojej działalności dąży on do szybkiego reagowanie w przypadku awarii na naszych lokacjach, bądź konieczności poszukiwania nowych miejsc zakwaterowania.

Oczywiście posiadamy znak jakości SNF – dla naszych klientów oraz pracowników to dodatkowa gwarancja, że warto z nami podjąć współpracę, bez obawy o warunki zakwaterowania w Holandii.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu