W związku z wybuchem wojny na Ukrainie państwa europejskie stanęły w obliczu potężnej fali migracji. Uchodźcy z Ukrainy przybywają przede wszystkim do Polski. Od kilku dni jednak organizowane są transporty na zachód Europy – do Niemiec, Francji , Wielkiej Brytanii, jak również do Holandii. Ta ostatnia przygotowuje się na przyjęcie nawet 50 tysięcy Ukraińców. Jak sobie poradzi z tym napływem? Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone w zakresie legalizacji ich pobytu? Czytaj o tym u nas na blogu!

Problem migracyjny

                Do tej pory do Holandii przybyło około 8 tysięcy uchodźców z obszarów objętych wojna. Aktualnie działa narodowe centrum kryzysowe, zajmujące się recepcja przybyłych Ukraińców oraz relokacja do gmin z miejscami zakwaterowania. Tych niestety jest jak na lekarstwo, ponieważ kraj już od kilku lat boryka się z kryzysem mieszkaniowym. Aktualnie rząd Holandii najbardziej liczy na wsparcie mieszkańców oferujących pobyty prywatne. Pozostałe przypadki będą lokowane w namiotach, halach sportowych i biurowcach. Co będzie dalej? Wszyscy jednogłośnie liczą na zakończenie działań wojennych. Gdy jednak tak się nie stanie, w przypadku dużego napływu uchodźców, rząd w Holandii przewiduje konieczność podjęcia dodatkowych działań. Prawdopodobne będzie nakazywanie oddania lokali na zakwaterowanie dla osób, które przyjadą z Ukrainy.

Zmiany w legalizacji pobytu

Rząd Holandii wprowadził bardzo wiele ułatwień związanych z pobytem Ukraińców na terytorium kraju i dostępem do rynku pracy.

  1. Pobyt krótkoterminowy – przed wojną  wszyscy obywatele Ukrainy mogli wjechać do Holandii bez wizy, na podstawie paszportu biometrycznego i przebywać tu przez okres do 90 dni. W związku z zaistniałą wyjątkową sytuacja, istnieje możliwość przedłużenia pobytu bezwizowego na okres maksymalnie 180 dni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców, związanym z trudnościami aklimatyzacyjnym, w przypadku przekroczenia tych terminów, nie będą nakładane kary ani podejmowane działania mające na celu wydalenie z kraju.

  • Pobyty długoterminowe – Ukraińcy, którzy chcieli przyjechać do Holandii na okres dłuższy oraz podjąć pracę, zobowiązani byli do posiadania tymczasowego pozwolenia na pobyt – tzw. MW, otrzymywanego na Ukrainie.

Aktualnie, po spełnieniu określonych okoliczności, zezwolenie na ten rodzaj pobytu można odebrać  bezpośrednio w Holandii, bez konieczności opuszczania jej terytorium.

  • Azyl – dla wszystkich chcących ubiegać się o azyl w Holandii przewidziane jest objęcie opieką ze strony rządu Holandii celem przeprowadzenia odpowiedniej procedury.

Sytuacja na rynku pracy w Holandii ulegnie w najbliższych tygodniach weryfikacji. Ciężko jest przewidzieć skutki aktualnej migracji uchodźców z Ukrainy, niewątpliwie jednak czekają nas zmiany. W niedalekiej przyszłości okaże się jaki wpływ będą one miały dla gospodarki Holandii, ale także pozostałych krajów europejskich.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu