Rozliczenie dochodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym stanowi obowiązek każdego płatnika. Jeżeli pracowałeś za granicą, również musisz o tym pamiętać. Do tego celu potrzebujesz karty podatkowej. Dla osób pracujących w Holandii jest to jaaropgave.

Jarograf to nic innego jak zaświadczenie o Twoich dochodach oraz zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest on niezbędny również do tego, aby uzyskać zwrot z podatku. Powinniśmy  otrzymać go od swojego pracodawcy najpóźniej do połowy marca. Podobnie jak w Polsce, kartę podatkową otrzymamy od każdego podmiotu, u którego pracowaliśmy. Wystawiany jest on po zakończeniu bieżącego roku podatkowego. Warto wspomnieć że koniec roku podatkowego w Holandii pokrywa się z końcem roku kalendarzowego.

Jak wygląda jarograf? Nie ma jednolitego wzoru tego dokumentu, wszystko zależy od programów komputerowych, z których korzysta nasz pracodawca. Nie należy się dziwić, jeżeli będą one miały inna formę. Nie liczy się bowiem wygląd dokumentu, ale treści w nim zawarte. Prawidłowo wystawiony dokument musi zawierać następujące pozycje:

  • Loon (Loon loonbelasting) – dochód brutto
  • Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen – zaliczka pobrana na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne. Ta kwota jest jednocześnie maksymalną kwotą zwrotu podatku w Holandii jaką możemy otrzymać.
  • Verrekende arbeidskorting –   wysokość zastosowanej ulgi podatkowej.
  • Werkgeversheffing  zorgverzekeingswet  – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Verrekende levensloop – ulga wynikająca ze stażu pracy
  • Loonheffingskorting  – odliczenie w podatku od wynagrodzenia

Niejednokrotnie jednak zrozumienie jarografu stanowi dla nas problem. W tym zakresie polecamy skorzystanie z pomocy biur zajmujących się rozliczaniem podatków z zagranicy. Funkcjonują one w większości miast i z pewnością mogą okazać się pomocne, nie tylko w zakresie rozliczenia podatku, ale również uzyskania ewentualnego zwrotu bądź rozliczenia zorgtoeslagu.

Wszystkim osobom pracującym w roku 2020 Flexspecialisten udostępniło  jarografy w połowie stycznia. Są one dostępne w aplikacji P4f. Wystarczy zalogować się na swoje konto i pobrać je z zakładki loonstroken.

W razie pytań w sprawie rozliczeń rocznych, a także po aktualne oferty zapraszamy na nasza stronę www.workforce.pl.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu