Aktualnie Polska znajduje się w czołówce państw o najniższym bezrobociu – jego poziom w sierpniu ukształtował się na poziomie 5,8% . Porównując ten poziom ze stopą procentową w krajach Unii Europejskiej, znaleźliśmy się na czwartym miejscu. Jednak jak się okazuje blisko 18% Polaków powyżej 18 roku życia rozważa emigrację zarobkową. Na wyjazd decydują się najczęściej osoby w wieku 25-36 lat, znające język obcy.  Główne kierunki emigracji zarobkowej wciąż wyznaczają Niemcy, Holandia i Wielka Brytania.

Znaczący wzrost liczby Polaków zainteresowanych emigracją zarobkową daje do myślenia. Niepewność przyszłości i ograniczenia wynikające z pandemii sprawiają, że chcą oni szukać źródeł dochodu za granicą, gdzie zapotrzebowanie na pracowników wybranych specjalności nadal jest wysokie, a zarobki dużo wyższe. Jednocześnie jednak, jak wynika z danych Eurostat, Polska od miesięcy znajduje się w czołówce państw UE o najniższej stopie bezrobocia. Wydaje się więc, że o pracę w naszym kraju powinno być łatwiej niż w wielu innych.

W ciągu ostatnich kilku lat odsetek Polaków zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę kształtował się na zbliżonym poziomie. Tymczasem, jak wynika z najnowszego raportu Work Service, emigrację zarobkową rozważa w tym roku już 17,7 proc. Polaków powyżej 18. roku życia. To najwięcej od pięciu lat.

W lipcu 2020 r. było to 9,9 proc. We wrześniu 2019 r. wyjazd rozważało nieco mniej, bo 8,6 proc. Polaków, natomiast w marcu 2018 11,8 proc.


Osoby biorące pod uwagę wyjazd z kraju w celach zarobkowych, to najczęściej osoby w wieku 25-44 lat, z wykształceniem średnim i zawodowym. Częściej są to mężczyźni niż kobiety, osoby pracujące na pełny etat, mające dochody poniżej 3 000 zł. Przed pandemią zainteresowane wyjazdem były małżeństwa, obecnie jest to zauważalne w dużo mniejszym stopniu.

Podobnie jak w poprzednich latach, rozważający emigrację zarobkową najczęściej wskazywali na Niemcy (40%) i Holandię (28%) i Wielką Brytanię (16 %), w dalszej kolejności to Norwegia, Francja, Szwecja i USA.

Z danych wynika, że płace pozostają na tym samym poziomie. W Niemczech średnio to 11 Euro (49 zł) dla prostych prac produkcyjnych i logistycznych, więcej w przypadku zawodów specjalistycznych. W najbliższym czasie wynagrodzenia nie powinny rosnąć, co wynika z pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Na wyższe uposażenia mogą liczyć pracownicy specjalności, których brakuje na rynku.

Jeżeli i Ty jesteś zainteresowany wyjazdem za granicę – do Holandii – to nie wahaj się i skontaktuj się z nami już dzisiaj! Nasi konsultanci pozostają do dyspozycji pod lokalnymi numerami telefonów, bądź mailowo: info@workforce.pl.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu