Work Force istnieje na rynku od kwietnia 2004 roku. Jesteśmy biurem pośrednictwa pracy, które oferuje możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce oraz na terenie Holandii. Jako Agencja Pracy Tymczasowej zapewniamy stały dostęp do pracowników tymczasowych. W dniach 15-16.11.2019r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Flexspecialisten w celu omówienia nadchodzących zmian i oczekiwań.

W weekend 15-16.11.2019r. przedstawiciele Flexspecialisten Holding B.V. wraz z pracownikami Work Force sp. z o. o. wzięli udział w spotkaniu w Warszawie, którego celem było przybliżenie zmian w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych w Holandii po 1 stycznia 2020 oraz omówienie bieżących spraw i problemów, z jakimi nasi pracownicy mogą się spotkać podczas pobytu i pracy za granicą. Było to już kolejne z cyklu spotkań, którego organizatorem było Flexspecialisten

Całość rozpoczęła się w piątek 15 listopada, w godzinach popołudniowych. Przedstawiciele Flexspecialisten przedstawili nam planowane od nowego roku zmiany w strukturze organizacyjnej firmy. Ma to na celu usprawnienie obsługi pracowników tymczasowych w Holandii oraz zapewnienie jak najlepszej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami.

Planowane zmiany prezentują się sensownie, dają wrażenie dobrze przemyślanego pomysłu. Stanowią również odpowiedź na głosy niezadowolenia ze strony pracowników, w zakresie kontaktu z odpowiednimi przedstawicielami firmy oraz możliwości szybkiego reagowania na zgłaszane problemy.

Zaprezentowani zostali także aktualni klienci Flexspecialisten oraz prognozy w zakresie zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w nadchodzących tygodniach, z uwzględnieniem Świąt Bożego Narodzenia. Był to bardzo ciekawy punkt, zwłaszcza z perspektywy obecnych pracowników rekrutacji. ”Dla mnie był to jeden z ważniejszych aspektów naszego spotkania. Dzięki temu poznałam bliżej klientów dla których rekrutujemy oraz ich oczekiwania względem kandydatów. Doprecyzowanie w tym zakresie z pewnością pozwoli na uniknięcie błędów w rekrutacji oraz kierowanie do pracy właściwych osób” mówi Anna Głowacka z biura w Opolu.

Ostatni punkt piątkowego spotkania stanowiło omówienie zmian, które zostaną wprowadzone od stycznia 2020r. przez ustawodawstwo holenderskie. Zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych, pociąga za sobą konieczność dostosowania dotychczas stosowanych rozwiązań do zmieniającego się rynku pracy. Biorąc pod uwagę , iż aktualnie w Holandii mamy ponad 15 tys. wakatów dla pracowników tymczasowych, wprowadzenie nowych rozwiązań to nie lada wyzwanie.

Spotkanie kontynuowane było w sobotę, kiedy to przyjęło formę aktywnej dyskusji w zakresie:

  • sposobu wydłużenia okresu pobytu pracowników tymczasowych w Holandii;
  • metod i możliwości w zakresie pozyskania większej ilości kandydatów posiadających prawo jazdy;
  • sposobów w zakresie budowy puli pracowników elastycznych.
  • unikania błędów i niedopasowań w zakresie kierowania do pracy;

Dzięki zaangażowaniu obecnych osób, padło wiele ciekawych pomysłów, być może cześć z nich uda się wcielić w życie już w najbliższym czasie.

Kolejne spotkanie o podobnej tematyce zaplanowane jest na kwiecień 2020 roku.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu