Pandemia Covid-19 dotknęła większość gałęzi światowej gospodarki. Niemal każde przedsiębiorstwo musi teraz zmierzyć się z kryzysem finansowym i odbudową swojej pozycji na rynku. Agencje pracy tymczasowej w okresie pandemii także napotkały na swojej drodze liczne problemy, nie tylko w zakresie dostarczania pracowników na rynek krajowy, ale

Agencja Work Force sp. z o.o. przez cały okres pandemii wspierała holenderskie przedsiębiorstwa, dostarczając pracowników tymczasowych. Nie brakowało zgłoszeń od osób zainteresowanych wyjazdem, a zapotrzebowanie ze strony gospodarki tego kraju było bardzo duże. W okresie kryzysu związanego z Covid -19 pracodawcy poszukiwali elastycznych form zatrudnienia, tańszych i dających większe możliwości działania, niż w przypadku pracowników etatowych.

Holandia bardzo szybko zdała sobie sprawę, iż wsparcie emigrantów stanowić będzie bardzo istotne znaczenie dla gospodarki tego kraju. Polska pomału doświadczy tego samego. Poszukujący bezpieczeństwa finansowego pracodawcy, będą dążyć do likwidacji nadmiernych kosztów, co pociągnie za sobą redukcję wielu etatów. Prawdopodobnie doprowadzi to do rozwoju pracy tymczasowej na większą skalę niż to miało miejsce w latach poprzednich. Niestety na to potrzeba czasu. O formy rekrutacji w czasie pandemii zapytaliśmy Izabelę Wanat, planistę i koordynatora procesów rekrutacyjnych w Work Force sp. z o.o.

W okresie Covid-19 nasz agencja wprowadziła możliwość zorganizowania całości wyjazdu za granicę bez konieczności osobistego kontaktu. Bardzo szybko wprowadziliśmy procedury aplikowania online, połączonego ze zdalnym podpisywaniem dokumentów. Szczegóły wyjazdów ustalane były z konsultantami drogą telefoniczną, bądź mailową. Większość z tych narzędzi była przez nas wykorzystywana już wcześniej, jednak sytuacja w kraju wymusiła doprecyzowania w tym zakresie. Część naszych konsultantów pracowała zdalnie. Udostępniliśmy im wszelkie niezbędne narzędzia pracy, dzięki czemu mogliśmy zapewnić ciągłość wyjazdów i dostarczania pracowników tymczasowych do Holandii. Przyjmowanie petentów w naszych biurach w Polsce w czasie pandemii zostało ograniczone do minimum, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Z punktu widzenia koordynatora ds. procesów rekrutacyjnych mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się sprostać ograniczeniom wprowadzonym przez rząd w okresie pandemii.”

Wszystkim zainteresowanym wyjazdem za granicę przypominamy, iż aktualnie nasze biura w Polsce działają w godz. 8-17:30, jednak z uwagi na utrzymanie obostrzeń w kraju, proponujemy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny bądź mailowy z działem rekrutacji w poszczególnych miastach.

Podkreślamy iż wyjazd do pracy w Holandii jest bezpieczny z punktu widzenia Covid-19. Zakłady skierowania zapewniają stały dostęp do środków dezynfekcji w miejscach pracy oraz dbają o jej organizację przy zachowaniu dystansu społecznego. Również firmy transportowe, z którymi współpracujemy, stosują się do zaleceń rządu w zakresie organizacji wyjazdów.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu