DANE OSOBOWE:

Nazwisko:
Imię:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Nr. tel. stacjonarnego:
Nr. tel. komórkowego:
Adres e-mail:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Płeć: MężczyznaKobieta
Stan cywilny:

DANE IDENTYFIKACYJNE:

Nr paszportu lub nowego dow. osobistego:
Data ważności paszportu lub dow. osobistego:
Numer SOFI:

INNE DANE

Prawo jazdy:
Uprawnienia na wózki widłowe :
Wózek widłowy (forklift):
Wózek wysokiego składu (reachtruck):

CZAS PRACY

Termin wyjazdu:

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

Język niemiecki:
Język angielski:
Inne:

WYKSZTAŁCENIE / KURSY

Wykształcenie
Data (lata od... do..) :
Nazwa szkoły oraz wyuczony zawód:
Kursy i szkolenia
Data (lata od... do..) :
Nazwa kursu:

DOŚWIADCZENIE

Prace wykonywane w polsce
Opis wykonywanej pracy:
Prace wykonywane za granicą
Opis wykonywanej pracy:

SKĄD PAŃSTWO O NAS SŁYSZELI

DODATKOWE INFORMACJE

Orzeczenie o niepełnosprawności:
Czy chce Pan/Pani wyjechać z osobą towarzyszącą:
Imię i Nazwisko

JAKI JEST POWÓD WYJAZDU PAŃSTWA DO HOLANDII

DODATKOWE PYTANIA

Czy pracowali Państwo już w innym kraju niż polska:
Jeśli tak, to w jakim kraju:
Jak długo chcą Państwo pracować w Holandii?:
Czy mają Państwo stałą pracę w Polsce?:
Czy mają Państwo problemy rodzinne typu choroby czy inne powody, które mogłby spowodować Państwa szybszy powrót do Polski?:
Czy mieli Państwo kiedykolwiek wypadek samochodowy? (dot. tylko kierowców):
Czy mają Państwo jakiekolwiek problemy zdrowotne - choroby, alegrie, itp. ?:
Jakie?

CHCĘ ZAŁĄCZYĆ SWOJE CV

Chcesz załączyć swoje CV w pliku
Załączam CV

Facebook

YouTube

Flexspecialisten Abu Abu