Od 1 stycznia 2021 roku  płaca minimalna w Holandii ponownie ulegnie zwiększeniu! Niestety tym razem jej wzrost jest najniższy od lat i wynosi zaledwie 0,29%.

Przypominamy, że w Holandii stawki minimalnego wynagrodzenia zależne są od wieku pracownika. Pełna minimalna pensja obowiązuje dla osób, które ukończyły 21 rok życia. Ustawowa płaca minimalna (brutto) dla takich osób os 1 stycznia 2021 roku wzrośnie do 1684,40 euro.

Wynagrodzenie pracownika najemnego, nie może być   niższe od obowiązującej płacy minimalnej!

W Holandii, podobnie jak w Polsce, obowiązuje płaca minimalna. Jest ona korygowana  dwukrotnie w ciągu roku – 1 stycznia i 1 lipca. Jej wysokość  ustalana jest w oparciu o uzgodnienia w ramach zbiorowych układów pracy (CAO).

Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna w Holandii (brutto) wzrośnie, w odniesieniu do stawek ustalonych od lipca 2020.  Poniżej prezentujemy stawki płacy minimalnej dla osób zatrudnionych na pełen etat ( w praktyce 36-40h/tydzień).

Pamiętajmy jednak iż w praktyce nie każdy z nas otrzyma podwyżkę. Wiele zależy od branży w której pracujemy, a także od układów zbiorowych (CAO) obowiązujących w danym sektorze.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu