Wyjeżdżając do pracy w Holandii wielu z nas ma oczekiwania, które mogą się różnić od tego co zastaniemy na miejscu. Zatrudnienie w Holandii dla obywateli Unii Europejskiej jest jak najbardziej legalne, jednak zasady w oparciu o które działają agencje pośrednictwa pracy bywają skrajnie odmienne.

Przed wyjazdem warto zatem zweryfikować swojego przyszłego pracodawcę, tak aby nasz wyjazd za granicę nie okazał się dla nas porażką.

Czego zatem należy oczekiwać od agencji pracy w Holandii, w sytuacji gdy jesteśmy pracownikiem tymczasowym pracującym na warunkach niderlandzkich?

Poniżej przedstawiamy 5 głównych aspektów, które mogą świadczyć o wiarygodności agencji pracy, do której jesteśmy kierowani.

  1. Umowa przetłumaczona  na język polski

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy powinieneś otrzymać umowę o prace, która musi być przetłumaczona na język zrozumiały dla kandydata. Dzięki temu istnieje możliwość zweryfikowania wszystkich punktów, które podpisujemy i wyjaśnienia ewentualnych niejasności. Pamiętajmy również o tym, żeby sprawdzić swoje dane osobowe. Kolejne ważne punkty to:

-wskazanie stawki godzinowej za pracę;

-wskazanie ewentualnych kar za zerwanie umowy;

-wskazanie gwarantowanych godzin pracy;

-dodatki za pracę w godzinach dodatkowych, niedziele i święta

  • Wszystko na piśmie

Wszelkie uzgodnienia z agencją pracy muszą być zawarte w formie pisemnej. Dzięki temu zawsze  można się od tych zapisów odwołać, czy udowodnić powstałe niejasności. Forma pisemna  nie musi odnosić się do oficjalnego dokumentu. Warto aby wszelkie ustalenia, wnioski czy prośby miały swoje odzwierciedlenie w postaci emaila czy smsa

  • Zakwaterowanie spełniające standardy SNF

Firma wpisana do rejestru SNF musi spełniać określone normy w zakresie przestrzeni  mieszkalnej i prywatności, zaplecza sanitarnego, warunków BHP, wyposażenia i ochrony przeciwpożarowej. Miejsca zamieszkania należące do firm zarejestrowanych w SNF podlegają corocznym kontrolom. Głównym celem wprowadzonych w Holandii rozwiązań jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych w zakresie zakwaterowania. Warto zatem zwrócić uwagę czy zakwaterowani , na które zostaniemy skierowani spełnia standardy SNF. Odpowiednie warunki mieszkaniowe przyczyniają się bowiem do większego zadowolenia i zdrowia pracowników.

  • Wynagrodzenie wg CAO

CAO czyli Układ Zbiorowy Pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów dla pracowników tymczasowych w Holandii. Zawiera on wskazanie minimalnej stawki godzinowej wg określonych branż, dni wolne od pracy oraz ogólne prawa i obowiązki dla pracowników tymczasowych.

  • Wynagrodzenie wypłacane w terminie

Warto zwrócić uwagę na terminowość wypłaty wynagrodzenia. Każdy z nas potrzebuje środków finansowych żeby się utrzymać, tym bardziej za granicą. Duże znaczenie ma regularny dopływ środków za wykonaną pracę. Przed wyjazdem warto w internecie poszukać  informacji na ten temat.

Decydując się na wyjazd do Holandii warto mieć na uwadze te 5 powyższych punktów. Pozwoli to z pewnością uniknąć nieporozumień i niepowodzeń, których  wiele osób doświadczyło na początku swojej pracy w Holandii.

Nasza agencja gwarantuje bezpieczeństwo organizacji wyjazdów, spełniając wszystkie powyższe punkty. Zainteresowanych wyjazdem do Holandii w najbliższym czasie, zapraszamy na naszą stronę internetową www.workforce.pl , lub do kontaktu telefonicznego. Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji .  Zapraszamy do kontaktu!

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu