Zmiany 2015

Zmiany 2015 - Work Force

Rok 2015 przyniósł szereg zmian dla naszych pracowników w Holandii. 1 stycznia to data wprowadzenia w życie inflacyjnych podwyżek płac minimalnych, określonych przepisami prawa pracy.

Zmiany 2015 - Work Force

Większość firm, z którymi współpracujemy, ma ustalone, korzystne dla naszych Pracowników stawki indywidualne.
Wszystkie osoby zatrudnione za pośrednictwem Flexspecialisten podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest ono obowiązkowe, oprócz składki zasadniczej obejmuje również ryzyko własne. Warunki dla roku 2015 zostały wynegocjowane w sposób, pozwalający na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
Podpisane zostały również umowy z podmiotami zewnętrznymi, mające na celu zapewnienie Pracownikom dostępu do dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego, tzw.zorgtoeslag, więcej na ten temat można poczytać tutaj:
Belastingdienst

Zmiany 2015 - Work Force

Celem usprawnienia obsługi koordynatorów i pracowników pomocniczych, w zakresie dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu, przeprowadzek, płynnych dojazdów do miejsca pracy itp., wprowadzony został nowy składnik w zakresie wynagrodzeń. Całkowite koszty związane z w/w działalnością mieszczą się w składce grupowej wynoszącej 8 euro/tydzień.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych ofert pracy!

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu