Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Holandii zaczęły obowiązywać składki ubezpieczenia zdrowotnego w nowej wysokości. Nikogo nie dziwi, że koszty te wyraźnie wzrosły.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe  już od połowy ubiegłego roku przygotowywały klientów na podniesienie składek podstawowych, które są w Holandii obowiązkowe.

Podwyżki uzasadniane są rosnącymi kosztami zatrudnienia oraz cen leków, zwłaszcza specjalistycznych.

Składki ubezpieczenia, w zależności od operatora, zostały podniesione  w granicach 4,5-10% w skali roku. Z lepszych wiadomości – w roku 2019 nie wzrośnie tzw. eigen risico.  Pozostanie ono na poziomie ϵ 385,00.

Ważne!

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe, jego brak wiąże się z grzywną. W ramach składki obejmuje ono:

  • podstawową opiekę medyczną, lekarzy pierwszego kontaktu, a także specjalistów;
  • leczenie szpitalne;
  • opiekę dentystyczną osób do 18 r.ż.
  • opiekę nad kobietami w ciąży;
  • produkty i wyroby medyczne.

Miesięczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 wynosi ok.  ϵ 105-120. Oprócz tej miesięcznej składki trzeba też opłacić tzw. eigen risico – wkład własny do kosztów leczenia. Odnosi się to do tych kosztów opieki zdrowotnej, które nie są zwracane. W roku 2019 ryzyko własne zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie – ϵ385,00.

Zasiłek zdrowotny – zorgtoeslag.

Zasiłek zdrowotny jest swego rodzaju wsparciem rządu, dla osób pracujących, przeznaczonym na pokrycie składek zdrowotnych i jest przydzielany przez Belastingdienst. Kwota zorgtoeslag uzależniona jest od dochodów, a ubiegać się o niego można internetowo, bądź za pośrednictwem poczty. Wiele agencji pośrednictwa pracy oferuje knadydatom pomoc w organizacji tego świadczenia.

Wszyscy zatrudnieni na terenie Holandii w roku 2019 spotkają się ze wzrostem kosztów ubezpieczenia. Zmiany te, nie będą jednak aż tak odczuwalne, jak początkowo sądzono. Agencje Pracy oraz instytucje rynku pracy podjęły szereg rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wypracowując kompromisy, zaakceptowane przez rząd holenderski. To, plus wzrost płacy minimalnej o 1,3% od stycznia 2019 roku pozwolą choć częściowo zniwelować skutki wzrostu składek ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym wyjazdy do Holandii wciąż będą opłacalne, a gospodarka kraju utrzymana na wysokim poziomie rozwoju.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu