Bezrobocie w Polsce, czyli gdzie Ci kandydaci?

Koniec wakacji nie przyniósł spodziewanego wzrostu bezrobocia . Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec września 2018 roku zarejestrowanych było niecałe 950 tys. bezrobotnych. To rekord, bowiem od lat 90-tych nie udało się uzyskać takiego poziomu.
Aktualnie Polska znajduje się w czołówce wśród państw europejskich pod względem zarejestrowanych osób bezrobotnych. Zajmujemy drugie miejsce, zaraz za Niemcami. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje dla rodzimego rynku pracy i czy działalność agencji pracy tymczasowej jest zagrożona? Zapraszamy do lektury.
Rok 2018 przyniósł nowe informacje na temat bezrobocia w Polsce. Dla jednych były one zaskakujące, dla innych oczywiste, względem zmian zachodzących na rynku pracy. Wskaźniki szaleją, bezrobocie spada, pracownicy nieustannie zmieniają pracodawców – idą tam, gdzie mogą więcej zarobić, gdzie otrzymają lepsze warunki pozapłacowe, a wreszcie gdzie mogą cieszyć się szacunkiem. W skrajnych sytuacjach, zdarza się wzajemne podkupowanie pracowników. Wszystko to niestety z powodu braku rąk do pracy. Największy problem dotyczy pracowników sezonowych w rolnictwie, budowlanych , jak również personelu w zakresie obsługi klienta. Pracodawcy prześcigają się w pomysłach na zdobycie nowych pracowników, często posiłkując się obcokrajowcami – z Ukrainy, a ostatnio także z Indii. Procedura uzyskiwania pozwoleń na prace dla obcokrajowców została w dużej mierze uproszczona,w odniesieniu do lat poprzednich, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości procesu zatrudnienia, szczególnie w sektorach zagrożonych.
Agencje pośrednictwa pracy mają duży wpływ na kształtowanie poziomu bezrobocia w Polsce. Tworzą one nowe miejsca pracy, zarówno w kraju jak i za granicą, zapewniając rozwój gospodarczy. Pomagają w znalezieniu pracy, w lepszym dopasowaniu kwalifikacji do bieżących potrzeb rynku, a także wpływają na konkurencyjnośc firm.
„Aktualnie rekrutujemy pracowników dla kilku ważnych klientów w Holandii – mówi Izabela Wanat – koordynator procesów rekrutacyjnych w Work Force sp.zo.o. Ilość zgloszeń jest na zadowalającym poziomie. Nie brakuje chętnych do wyjazdów. Bywa, że nie znajdujemy kandydata idealnie spełniającego wymogów Pracodawcy, staramy się wówczas obniżyć wymagania, bądź proponować współpracę w innej branży. W dzialałności produkcyjnej w Holandii klienci wciąż preferuja tę formę pozyskiwania pracowników, z uwagi na szybką mozliwość dostosowywania się do zmian w gospodarce.”
Polska przez wiele lat dążyłla do osiągnięcia poziomu bezrobocia na obecnym poziomie. Przed agencjami pracy, jak również innymi podmiotami zatrudniającymi, pojawiają się nowe wyzwania, związane z pozyskiwaniem pracowników. Warto obserwować zmiany rynku, bowiem mogą zachodzić tam zjawiska interesujące dla nas wszystkich, nie tylko analityków rynku.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu